Höst

Psykoterapi

Vår tid präglas av ett högt tempo och höga krav på individen. Det finns få stunder för reflektion.

Psykoterapi utgör ett sådant utrymme, en möjlighet att i din egen takt reflektera och skapa förståelse kring ditt inre och yttre liv.

Ibland upplever vi människor stress och oro som vi inte kan komma till rätta med själva. Det kan handla om sömnproblem, relationsproblem, depression, utmattningstillstånd, ångest eller andra symptom. Här erbjuds du att tillsammans med mig söka förståelse för hur symptomen hänger samman med din nuvarande livssituation eller med tidigare erfarenheter. Du får hjälp att skapa en varaktig förändring i riktning mot hälsa och välbefinnande. Du finner nya strategier att hantera problem i vardagen som gör att du kommer vidare och mår bättre.

Oftast räcker det med ett fåtal samtal medan det ibland passar bättre att vi har en längre kontakt.

Stranden