Skog

Interpersonell terapi, IPT

IPT är en strukturerad form av psykoterapi med fokus på relationer. Problem i betydelsefulla relationer kan leda till olika symptom som psykologisk stress, depression eller ångest.

Genom att bli uppmärksam på vårt sätt att reagera känslomässigt ökar vår förmåga att förstå och hantera sociala sammanhang.

IPT har visat gott resultat för personer som lider av:

  • oro och stress
  • nedstämdhet eller depression
  • depression under graviditet och efter förlossning
  • sorg som inte går över

Det är en tidsbegränsad behandling på ca 12-16 samtalstillfällen. För att snabbt avgränsa terapin och koncentrera kraften där den som mest behövs bestämmer vi vid de första tillfällena vilket fokusområde vi skall ha och arbetar sedan strukturerat utifrån detta.

Terapiformen har visat sig nå goda resultat och rekommenderas av Socialstyrelsen.

Läs mer på Psykologiguiden.se

Kanot