Sjö med brygga

Familjerådgivning

Familjerådgivning erbjuds par, familjer och ensamstående som har relationssvårigheter och vill ha en förändring.

I olika åldrar kan behoven i relationer och frågor som rör relationer se olika ut. Livet förändras, nya situationer och sammanhang uppstår. Hit kan du vända dig oavsett ålder.

Det mesta är möjligt att reda ut på egen hand men ibland behöver man söka professionell hjälp. Exempel på sådana situationer kan vara:

  • Osäkerhet på om kärleken finns kvar
  • Svårigheter att lösa konflikter
  • Kommunikationen fungerar inte
  • Kris på grund av att något svårt har inträffat
  • Ombildade familjer, mina och dina barn
  • Otrohet
  • Att hantera en ny fas i livet
  • Svårigheter mellan generationer

Ibland räcker det med ett samtal.

Vattendroppar