Om mig

Utbildning

birgitta_perssonMina grundutbildningar är socionom och vårdlärare i social omsorg med högskolebehörighet. Jag har genom mitt yrkesliv kontinuerligt vidareutbildat mig, främst inom psykoterapi. Jag har utbildning inom psykodynamisk, systemisk, familjeterapeutisk, interpersonell psykoterapi samt trädgårdsterapi. Jag har också fortbildat mig inom det som benämns tredje vågens KBT och innebär kunskaper i Mindfulness och ACT.

Jag är auktoriserad familjerådgivare och legitimerad psykoterapeut, vilket är en skyddad yrkestitel och en kvalitétssäkring.

Erfarenhet

Jag har över 20 års erfarenhet från psykosocialt behandlingsarbete inom socialtjänst, habiliterings- och omsorgsverksamhet, ungdoms- och sexologimottagning, arbete med våld i nära relationer och familjerådgivning. Jag har lång erfarenhet av psykoterapi med enskilda, par, familjer och grupper samt inom naturunderstödd rehabilitering i Alnarps rehabiliteringsträdgård.

Exempel på utförda och pågående uppdrag är:

  • Handledning för socionomer, kvinnojour samt NIP-team inom öppenvårdspsykiatri.
  • Handleda verksamhet inom Naturunderstödd Rehabilitering.
  • Familjerekonstruktion i grupp.
  • Individuell psykoterapi, utbildningsterapi samt par och familjer i terapi.
  • Utbilda personal inom öppenvårdspsykiatri i familjearbete.
  • Leda Mindfulnessträning.