Om mig

Om mig

Birgitta Persson

Utbildning

Mina grundutbildningar är socionom och vårdlärare i social omsorg med högskolebehörighet. Jag har genom mitt yrkesliv kontinuerligt vidareutbildat mig, främst inom psykoterapi. Jag har utbildning inom psykodynamisk, systemisk, familjeterapeutisk, interpersonell psykoterapi samt trädgårdsterapi. Jag har också fortbildat mig inom det som benämns tredje vågens KBT och innebär kunskaper i Mindfulness och ACT.

Jag är socionom, handledare UHÄ, samt legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning..

Erfarenhet

Jag har många års erfarenhet från psykosocialt behandlingsarbete inom bl a socialtjänst, habilitering, rehabilitering, ungdoms- och sexologimottagning, arbete med våld i nära relationer samt familjerådgivning. 
Jag har också lång erfarenhet av psykoterapi med enskilda, par, familjer och grupper samt inom naturunderstödd rehabilitering i Alnarp rehabiliteringsträdgård. 
Sedan ca 15 år har jag uppdrag som handledare av personal inom kommuner och Regioner.

Exempel på utförda och pågående uppdrag är:

  • Handledning av utredare, handläggare, familjebehandlare samt krismottagningar inom kommunal socialtjänst.
  • Handledning av personal och team inom barn -och vuxenpsykiatri, öppen och slutenvård.
  • Handledning av personal på vårdcentral, barn -och vuxenhabilitering.
  • Handledning av skolkuratorer och skolsköterskor
  • Handledning inom naturunderstödd rehabilitering
  • Individuell psykoterapi, par -och familjeterapi.