Vallmo

Birgitta Persson

Leg psykoterapeut, handledare
Auktoriserad familjerådgivare

Birgitta Persson

Med fokus på relationer och samspel

STANNA UPP, SAMTALA OCH REFLEKTERA tillsammans med en professionell samtalspartner, en väg ut ur svåra situationer.

Verksamheten består av familjerådgivning och psykoterapi för par, familjer och enskilda. Jag erbjuder också handledning och utbildning för personal inom de områden där relationer och samspel står i fokus.

Jag är utbildad socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och auktoriserad familjerådgivare. Jag har avtal med SKR (Sveriges kommuner och regioner) samt Region Skåne avseende handledning av personal.